Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Obsługa telefoniczna codziennie
10:00 - 14:30

Dyżur komornika - środa
9:00 - 14:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • dostępem elektronicznym do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • możliwością wyszukiwania nieruchomości dłużników w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL.
  • możliwością wykonywania elektronicznych zapytań w systemie Publicznych Służb Zatrudnienia w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (SEPI)
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

    Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie | Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny

Informacje

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do kancelarii w poniższej kwestii informujemy.

Komornik jako organ prowadzący postępowanie egzekucyjne na rzecz wierzyciela nie jest uprawniony do zawierania ugód z dłużnikami.

Spłata ratalna zadłużenia – mimo że jest możliwa - nie wstrzyma czynności egzekucyjnych, które będą kontynuowane.

Jeżeli wraz z ratalną spłatą zadłużenia, dłużnik zwraca się z prośbą o zwolnienie składnika majątku spod zajęcia lub jego niezajmowanie to decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do wierzyciela.

W tym celu należy skierować za pośrednictwem komornika podanie do wierzyciela.

Podanie powinno precyzyjnie wskazywać propozycję spłaty (kwoty, daty) oraz wyraźną prośbę dotyczącą ewentualnych zwolnień składników majątku spod egzekucji.

Podanie można uzasadnić i koniecznie podpisać własnoręcznym czytelnym podpisem.

Po otrzymaniu podania dłużnika zostanie ono niezwłocznie przesłane do wierzyciela w celu ustosunkowania się.

Zastrzegamy, że wierzyciel może, ale nie musi udzielić odpowiedzi na podanie dłużnika.

Po uzyskaniu odpowiedzi od wierzyciela zostanie o niej niezwłocznie poinformowany dłużnik.

Komornik nie ma wpływu na decyzję wierzyciela w zakresie zwolnienia spod zajęcia lub niezajmowania składnika majątku. Decyzja ta należy jak wspomniano powyżej wyłącznie do wierzyciela.

gdyniakomornik.pl - Komornik sądowy, aukcje komornicze i egzekucje, windykacja i licytacje nieruchomości - Gdynia